Czy można zrealizować ze zniżką receptę na lek robiony np. maść o prawidłowym składzie, ale brak na recepcie formuły M.f ung lub jest ona błędna, inna niż wynika ze składu leku?

Tak, można zrealizować. Analogicznie jak w przypadku leków gotowych, osoba realizująca receptę ma możliwość określenia postaci wg własnej wiedzy, nawet jeżeli ostała ona wpisana błędnie (§ 16 ust 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w sprawie recept lekarskich).