Czy można zrealizować ze zniżką receptę na której jest tylko imię i nazwisko pacjenta oraz pesel i dopisek bezdomny?

Czy można zrealizować ze zniżką receptę na której jest tylko imię i nazwisko pacjenta oraz pesel i dopisek bezdomny? Jeśli nie to jakie dane powinna zawierać recepta wystawiona na osobę bezdomną?

W polu pacjent musi być podany adres pacjenta. W przypadku osoby bezdomnej powinien być to adres udzielenia świadczenia (przez osobę uprawnioną albo świadczeniodawcę) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.