Czy można zrealizowac ze zniżą receptę przy zapisie Rp. Controlc 40mg 1 op a 100szt. odpłatność 50%?

[img]Pacjent wracający ze szpitala otrzymał receptę
Controlc 40mg 1 op a 100szt., lekarz zaznaczył odpłatność 50%
Pacjent jest ubezpieczony, a lek we wskazanym opakowaniu jest stosowany w LZ. Czy można zrealizować receptę ze zniżką?[/b]

Wskazane przez lekarze opakowanie posiada dopuszczenie do obrotu (kategoria dostępności Rp), ale nie znajduje się na liście leków refundowanych, stąd nie ma możliwości by zrealizować receptę ze zniżką, bez poprawy zapisu ilości na sumaryczną liczbę jednostek dawkowania.