Czy można zrealizować ukraińską receptę na Plavix?

Recepta na Plavix, wypisana na druczku ukraińskim w języku ukraińskim, podbita tamtejszymi pieczęciami. Czy coś takiego można u nas zrealizować ?

Można zrealizować taką receptę o ile zawiera wszystkie elementy wymagane przez § 25 ust. 2 rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, czyli: imię i nazwisko pacjenta, jego adres, nazwę leku (własną lub międzynarodową), dawkę, ilość leku, datę wystawienia oraz dane dotyczące osoby wystawiającej receptę.