Czy można zrealizować receptę ze zniżką jeżeli na recepcie lekarz wpisał tylko imię i nazwisko pacjenta bez adresu ?

Niestety nie ma takiej możliwości ponieważ adres jest jedną z niezbędnych danych na recepcie. Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich nie pozwala na uzupełnienie brakującego adresu, a jedynie nieczytelnie lub błędnie wpisany. Jego brak dyskwalifikuje receptę jako refundowaną.