Czy można zrealizować receptę z Ukrainy ze 100% odpłatnością, jeśli pacjent - Ukrainiec nie posiada Karty Polaka?

Można o ile zawiera wymagane polskim prawem elementy. Proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie http://rx.edu.pl/node/1167