Czy można zrealizować receptę na zniżkę, jeśli pacjent zaznaczył sobie długopisem znaczek przy lekach, które chce wykupić z recepty?

Czy można zrealizować receptę na zniżkę, jeśli pacjent zaznaczył sobie długopisem znaczek przy lekach, które chce wykupić z recepty? (po lewej stronie leku, znaczek "V" lub "-").

Poza lekarzem nikt nie może ingerować w treść recepty i na to trzeba pacjenta uczulić. Można uznać, że takie adnotacje nie są poprawkami, ale nie ma na to żadnej podstawy prawnej, a jedynie zrozumienie i dobra wola kontrolera NFZ. Dobrze, że nie został postawiony x, bo byłoby to pozbawienie się refundacji.