Czy można zrealizować receptę 100% pro auctore, gdzie: w polu dane pacjenta wpisane jest TYLKO imię i nazwisko lekarza?

Czy można zrealizować receptę 100% pro auctore, gdzie: w polu dane pacjenta wpisane jest TYLKO imię i nazwisko lekarza, w polu dotyczącym leku nazwa leku, dawka i ilość, jest data wystawienia, ale w miejscu danych lekarza jest tylko wydrukowane imię i nazwisko oraz PWZ i parafka lekarza. Brak pieczątki.

Taka recepta nie spełnia wymogów rozporządzenia (§ 5) w zakresie zamieszczonych danych pacjenta (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-c) , gdyż brakuj adresu. O ile w nagłówku nie znajdują się dane gabinetu czy miejsca zamieszkania lekarza, to pole pacjent powinno zostać uzupełnione. Pieczątka imienna nie jest wymagana, kiedy dane są naniesione w postaci nadruku.