Czy można zrealizować na zniżkę receptę na której numer PWZ lekarza z kodu kreskowego jest różny od numeru PWZ z pieczątki?

Czy można zrealizować na zniżkę receptę na której numer PWZ lekarza z kody kreskowego jest różny od numeru PWZ z pieczątki? (tym samym inny lekarz wypisywał receptę niż ten który widnieje w jej kodzie kreskowym)

Sprawa nie jest jasna i nie została przewidziana w przepisach rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. W § 9 ust. 7 znajduje się informacja, że:

"Druki recept lub zakresy liczb, przydzielone zgodnie z ust. 3 lub 5, są wykorzystywane wyłącznie przez osoby uprawnione, którym te druki lub zakresy liczb zostały przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu lub świadczeniodawcę, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1. Zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty mogą być wykorzystane tylko raz."

Należy przez to rozumieć, że lekarz nie może korzystać z innych recept niż własne. Ponieważ weryfikacja poprawności danych na recepcie, kiedy nie zostały nadrukowane dane lekarza oraz pwz jest utrudniona (apteka ponadto nie ma obowiązku posiadania czytnika kodów kreskowych), to z uwagi na dobro pacjenta i jego prawo do otrzymania leku niektóre oddziały NFZ dopuszczają realizację nieprawidłowo wystawionych recept (apteki nie są karane za realizację takich recept, a jedynie lekarz może mieć z tego tytułu nieprzyjemności). W innych oddziałach z kolei nie jest to możliwe.