Czy można zrealizować na zniżkę receptę, na której lekarz jedną pozycję naniósł za pomocą gotowej pieczątki (dopisał tylko długopisem w odpowiednim miejscu ilość opakowań i dawkowanie), a drugą pozycję wpisał w całości ręcznie?

Czy można zrealizować na zniżkę receptę, na której lekarz jedną pozycję naniósł za pomocą gotowej pieczątki (dopisał tylko długopisem w odpowiednim miejscu ilość opakowań i dawkowanie), a drugą pozycję wpisał w całości ręcznie? Jeden z lekarzy w naszym szpitalu w taki sposób "ułatwia sobie życie" przy wypisywaniu opatrunków leczniczych. Gotowe stemple mają też okuliści.

Ponieważ rozporządzenie w sprawie recept lekarskich w § 2 ust. 1 pkt 1 stwierdza, że:
"§ 2
1. Wystawienie recepty polega na:
1) czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty, w tym za pomocą wydruku, treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu;"

to można uznać, że naniesienie danych za pomocą pieczątki za prawidłowe. Należy mieć przy tym świadomość, że łączenie takiej pieczątki z pismem odręcznym wymaga już autoryzacji lekarza. Dzięki takiemu potwierdzeniu podczas realizacji recepty można być pewnym, że nikt poza lekarzem nie ingerował w treść recepty.