Czy można zamienić ze zniżką Omnic Ocas na zwykły jeżeli pacjent taki przyjmuje?

Pacjent ma Rp wypisaną "Omnic Ocas 4op 1x1". Pacjent stosuje Omnic zwykły. Czy można wydać mu ze zniżką Omnic czy konieczna jest poprawa u lekarza recepty?

Nie powinno się dokonywać takiej zamiany, gdyż oba leki różnią się postacią farmaceutyczną (brak spełnienia warunku tej samej postaci zawartego w art. 44 ustawy o refundacji leków) oraz parametrami farmakokinetycznymi wymienionymi w punkcie 5.2 charakterystyki produktu leczniczego.