Czy można zamienić Metformax 500 3op na Siofor 500 1op po 90 tabl.?

Jeżeli są zapisane 3 metformaxy 500 po 30, to można wydać zamiennik siofor po 90 1op czy nie ze względu braku rejestracji metformaxu po 90 tabl.?

Podczas zamiany leków należy się kierować niższą ceną detaliczną [od 12 czerwca nastąpiła zmiana art. 44 ustawy refundacyjnej i można wydać także lek o cenie równej lub wyższej niż cena leku z recepty], przy czym porównywanie tych samych opakowań nie zawsze jest konieczne. Taka sytuacja ma miejsce przy zamianie Metformaxu 3 op. po 30 tabl. na Siofor 1 op. po 90 tabl. Metformax kosztuje łącznie 14,25 zł, a Siofor 12 zł, co spełnia podstawowe kryterium zamiany.