Czy można zamieniać na recepcie paski do glukometru na życzenie pacjenta?

Można dokonać takiej zamiany, ponieważ art. 44 ustawy o refundacji leków ma także zastosowanie do wyrobów medycznych, którymi są paski do glukometru.