Czy można za Omnic ocas 0,4 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) wydać odpowiednik Symlosin SR (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu)?

Nie powinno się zamieniać leków o przedłużonym/zmodyfikowanym uwalnianiu mających różną postać farmaceutyczną. Oczywiście w spornych sytuacjach warto porównać czy farmakokinetyka obu preparatów jest identyczna. Jeżeli tak, to taka zamiana nie spowoduje różnic terapeutycznych i będzie zgodna z art. 44 ustawy o refundacji leków.