Czy można wystawić fakturę imienną na inną osobę niż ta dla której zrealizowano recepty, które będą na danej fakturze?

Można wystawić taką fakturę, np. na nabywcę - faktycznego płatnika.