Czy można wykonać czopki o podanym składzie?

Rp.
aminophylini 0,6
ephedrini hydro 0,3
cacao oleum q.s
supp 10, dla 7-latka

W przytoczonej recepcie brakuje zapisu, że podaną ilość surowców należy podzielić na 10 czopków, w związku z tym wskazany jest kontakt z lekarzem. Jeżeli nie jest to możliwe należy poddać kontroli i skorygować przepisane dawki substancji na czopek w oparciu o wzór Younga. Dla aminofiliny będzie to maksymalne jednorazowo 0,177 i dobowo 0,265. Dla efedryny z kolei jednorazowo 0,018 i dobowo 0,055. Ilość masła kakaowego po uwzględnieniu współczynników wyparcia i masy czopka dla dziecka (1,0) wynosi 8,32. Od razu widać, że wyliczone dawki jednorazowe odbiegają od zapisanych przez lekarza (zakładanych odpowiednio 60 mg aminofiliny i 30 mg chlorowodorku efedryny), przez co nie powinno się takiej recepty wcale wykonywać.