Czy można wydać ze zniżką odpowiednik leku z listy "S"?

Czy można wydać na zniżkę lek jako odpowiednik na "S"? Lekarz wypisał 2 op.mniejsze leku. Mam na stanie 1op.podwójne odpowiednika tego leku i ono też jest na liście "S", ale pojedyncze opakowania nie są z listy "S".

W przytoczonym przypadku można bezpłatnie wydać większe opakowanie odpowiednika. Byłoby to również możliwe, kiedy na recepcie znajdowałyby się wspomniane pojedyncze opakowania, ponieważ art. 44a ustawy o refundacji leków nakazuje zaproponować pacjentowi lek z wykazu "S" w miejsce przepisanego.