Czy można wydać ze zniżką 2 op Furaginy przy dawkowaniu 3*2 przez 7 dni?

Czy można wydać 2op. refundowanej Furaginy przy zapisie:
Furaginum 2op 50%
s.3x2 przez 7 dni.
Czy odnieść się tu do paragrafu 16.1 d)i wydać 2 op ze zniżką czy do paragrafu 16.2 i wydać 1 op ze zniżką, a drugie na 100%?

Zapisane dawkowanie nie jest błędne, więc pierwszy przepis nie ma zastosowania. Przyjęcie mniejszej ilości, czyli 42 tabl. za wypisanej przez lekarza i wydanie jej ze zniżką w pełnych opakowaniach (1 op. ze zniżka i ewentualnie drugie op. na 100% § 16 ust. 2) jest właściwym wyborem.