Czy można wydać ze zniżką 1 op. po 140 dawek leku Metmin przy DS. 1x1?

Zapisane zostało najmniejsze refundowane opakowanie leku, więc można je wydać ze zniżką zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że:
"Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych."