Czy można wydać zamiennie leki o przedłużonym lub zmodyfikowanym uwalnianiu np. Omnic Ocas na Bazetam retard lub Omsal?

Zgodnie z art. 44 ustawy o refundacji leków wydawany zamiennik powinien mieć tą samą postać farmaceutyczna (stąd nie należy zamieniać tabletek/kapsułek o przedłużonym uwalnianiu na postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie), która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych. W razie wątpliwości warto porównać, w oparciu o charakterystykę produktu leczniczego, farmakokinetykę obu leków.