Czy można wydać zamiennie aerozol zamiast dysku?

Czy można wydać zamiennie aerozol zamiast dysku np. Serevent aerozol 0,025 mcg/d 120 dawek za Serevent Dysk 0,050 mcg/d 60 dawek, gdy pacjent zgadza się na niższą dawkę leku? (w przypadku recepty na 100% lub refundowanej)

Nie można zrealizować recepty wydając zamiennie Serevent aerozol za Serevent Dysk, ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienie z inną postacią farmaceutyczną: aerozol to zawiesina, a dysk to proszek do inhalacji.