Czy można wydać Poltram combo 1 op a 60 tbl, przy zapisie dawkowania :1-2 tbl/dobę?

Czy można wydać Poltram combo 1 op a 60 tbl, przy poniższym zapisie?
Rp.
Poltram combo lag 1 a 60 odpl. 30%
DS. 1-2 tbl/dobę

Może wydawać się, że dawkowania nie jest precyzyjne, należy jednak zauważyć, że przyjmując niższą wartość, czyli 1 tabl. na dobę można pacjentowi wydać nawet 120 tabl., więc przepisane 60 szt. mieści się w tym zakresie.