Czy można wydać na zniżkę lek, którego limit jest większy od leku przypisanego na rp?

Czy można wydać na zniżkę lek, którego limit jest większy od leku przypisanego na rp? Np.na rp jest Grofibrat 200 a wydajemy Biofibrat 200.

Zgodnie z art. 44 ust. 2a ustawy o refundacji leków, który mówi, że:
"Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie."

limit leku nie musi być brany pod uwagę podczas wydawania odpowiednika.