Czy można wydać na IB najmniejsze dostępne w hurtowni opakowanie leku zamiast najmniejszego zarejestrowanego?

Co w przypadku, gdy lekarz zapisze dla pacjenta IB takie opakowanie leku, które teoretycznie w bazie BLOZ widnieje, ale nie jest ono dostępne w hurtowniach, ani żadna hurtownia nawet "nie słyszała" o taki opakowaniu / nie miała nigdy na to karty. Można wydać z uprawnieniami IB najmniejsze dostępne opakowanie z odpowiednią adnotacją na rewersie recepty?

Taka recepta wymaga poprawy u osoby wystawiającej najlepiej z podaniem łącznej liczby jednostek dawkowania (na sztuki) dla opakowań dostępnych w hurtowni. Niedostępne opakowanie jest informacją na temat jaka ilość leku została przez lekarza wypisana.