Czy można wydać Metmin 140dawek przy dawkowaniu 1x1?

Rp.
Metmin
Dawkowanie:1x1
Czy powinno się wydać opakowanie refundowane 140dawek pomimo dawkowania na 120 dni?

Najmniejsze refundowane opakowanie danego leku można zawsze wydać w takim przypadku w oparciu o § 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi:

"Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego zgodnie z ust. 1 pkt 1 przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych."