Czy można wydać Euthyrox N ze zniżką, jeżeli lekarz na recepcie nie zaznaczył litery N?

Jedynym zarejestrowanym i występującym w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych (jest to bardzo ważny akt, gdzie powinno się sprawdzać status danego leku) lekiem o nazwie Euthyrox jest Euthyrox N, stąd można uznać, że nawet niepełna nazwa jednoznacznie identyfikuje refundowany preparat.