Czy można wydać bez recepty 3 op. Ascodanu?

Ponieważ ustanowienie limitu kodeiny na pojedynczą transakcję pozwala od 1 stycznia 2017 r. na wydanie więcej niż jednego opakowania leku z zachowaniem 240 mg ogranicznia, to wydanie 3 op. Ascondanu jest możliwe.