Czy można wydać 6 opakowań pasków przy DS. 6 x dziennie lub 6x ?

Czy następujące zapisy dawkowania na recepcie można uznać za prawidłowe
przy wydaniu na zniżkę 5 op pasków?
1) paski Accu Chek Active - 5 op
DS 6 x dziennie
2) paski Accu Chek Active - 5op
DS 6 x

Pierwszy z wymienionych sposobów zapisu można uznać za akceptowalny, natomiast drugi już nie (tym samym wydanie więcej jak dwóch opakowań jest błędem).