Czy można wydać 5op Chlorprothixenu z dawkowaniem 0-0-2?

Rp.
Chlorprotixen 5 op a 50 tabl., czyli 250 tabl
dawkowanie 0-0-2, czyli 2tabl dziennie
Czy można wydać 5 op, jeżeli pacjent na 120 dni potrzebuje 240 tabl. W ustawie nie ma już informacji by wydać jednak mniej niż lekarz wskaże. Czy w związku z tym mogę wydać te sporne piąte opakowanie na refundację ?"

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że
§ 18.
1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się:
3) w ilości przeznaczonej do maksymalnie 120-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

w tej sytuacji należy wydać ze zniżką lek tylko na 120 kurację, tzn. 200 tabl. Piąte opakowanie jeżeli pacjent potrzebuje można wydać na 100%.