Czy można uzupełnić nr PESEL na recepcie gdzie wpisano datę urodzenia pacjenta oraz zapisano lek Zamur 500mg 14 tabletek odpł 50% ?

Zależy w jakiej formie została wpisana ta data. Jeżeli z użyciem cyfr rzymskich, to nie można jej uznać za błędny pesel i na tej podstawie opisać prawidłowego na rewersie. Najbezpieczniej będzie receptę zrealizować pełnopłatnie.