Czy można uzupełnić na rewersie recepty nr mieszkania lub budynku?

Czy jeżeli na recepcie brakuje nr domu, bądź budynku przy ulicy (sporo recept mamy z okolicznych wiosek, a lekarze lubią wpisywać na recepcie tylko jej nazwę bez podawania numer domu) - to czy można ten numer uzupełnić (opisać na rewersie + pieczątka)? Wiadomo, że imię i nazwisko, czy nazwy miasta nie można, ale numer domu?

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia dostępną pod adresem http://rx.edu.pl/node/1186 podczas realizacji recepty nie ma możliwości uzupełnienia brakujących danych pacjenta. Bez znaczenia jest to czy chodzi tyko o numer budynku, mieszkania czy nazwę miejscowości.

p.s. Jest to inne stanowisko niż prezentowaliśmy wcześniej na łamach naszego portalu. Poprzednio zakładaliśmy, że brakujące dane są błędnie wpisane, więc można poprawiać.