Czy można równocześnie sprawozdać symbol DE i uprawnienie DN?

.Na recepcie jest równocześnie DE (oddział) i DN (uprawnienia dodatkowe) i dziecko ma ważną kartę EKUZ. Nasz Fundusz sugeruje żeby sprawdzić w przepisach czy mam prawo na rewersie poprawić DN na X i wydać na zniżkę jak na receptę unijną. Czy mogę tak zrobić?

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że:
"1. Jeżeli na recepcie nie wpisano danych, wpisano je w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem, osoba wydająca może ją zrealizować w następujących przypadkach:
1) jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem:
a) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, z wyjątkiem kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta określonego w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia - osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca zamieszcza go na rewersie recepty oraz składa swój podpis i zamieszcza ten kod w komunikacie elektronicznym przekazywanym do oddziału wojewódzkiego Funduszu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o refundacji,"

można uznać kod DN za błędnie wpisany (nie dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji) i zrealizować receptę bez niego.