Czy można przesuwać między aptekami (ten sam właściciel, nr NIP) leki należące do wykazu A?

Nie ma ograniczeń co do kategorii leków, które mogą lub nie mogą być przesuwane między aptekami tego samego właściciela.