Czy można opisać nieodbitą w całości nazwę świadczeniodawcy?

Czy jeżeli nazwa świadczeniodawcy (jest adres i telefon, nr regon) jest niepełna (np. nieodbite pierwsze litery w nazwie przychodnia czy szpital), mogę zrealizować ze zniżką? I jeśli tak czy muszę z tyłu opisać na rewersie pełną nazwę przychodni czy szpitala?

Zgodnie z § 16 ust .1 pkt 2 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w sytuacji, kiedy dane świadczeniodawcy zostały naniesione w sposób nieczytelny (np. niedokładnie odbite, ale obecne) osoba wydająca określa je na podstawie posiadanych danych i zamieszcza na rewersie recepty oraz składa swój podpis oraz pieczątkę.