Czy można opisać na rewersie nieodbitą lub nieczytelną pieczątkę lekarza i zrealizować receptę refundowaną ze zniżką?

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich pozwala zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 lit. a i b zrealizować receptę z nieczytelnym PWZ lub danymi osoby uprawnionej. Prawidłowe dane muszą zostać zapisane na rewersie recepty i opatrzone pieczątką osoby realizującej. Powyższe potwierdza stanowisko MZ (http://rx.edu.pl/node/1186 pkt 5).