czy mozna dokonać ze zniżką zamiany fluconazole polfamex 50*7 tabl. na flukonazol actavis 50*7 kaps.?

Czy mozna dokonać zamiany i wydać ze zniżką z fluconazole 50 x7 na flukonazol actavis 50 x7 (drugi jest tańszy, ale ma inną postać)

Ponieważ zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne art. 15 ust. 10:
„Różne postacie farmaceutyczne doustne o natychmiastowym uwalnianiu uważa się za tę samą postać farmaceutyczną”

to zamiana ze zniżką tabletek na kapsułki, przy spełnieniu kryterium niższej ceny detalicznej, jest możliwa.

[Uwaga! Obecnie dopuszczalne jest już wydanie leku o cenie równiej lub wyższej niż cena leku z recepty.]