Czy możliwe wydanie jest jako odpowiednika Lantus roztwór do wstrzykiwań, Lantusa Solostar?

Można zamienić zwykłe wkłady do wstrzykiwacza na peny, a identyczna cena detaliczna od 12 czerwca br. (nowelizacja art. 44 ustawy o refundacji leków) nie jest już przeszkodą.