Czy mogę zrealizować receptę na zwykłej kartce od lekarza weterynarii?

Czy mogę zrealizować receptę na zwykłej kartce od lekarza weterynarii z aktywnym prawem wykonywania zawodu na leki inne niż psychotropowe, jeżeli nie ma pieczątki zakładu pracy i nie prowadzi własnej działalności? Jest to lekarz bezrobotny, ale opłaca składki. Na recepcie widnieje tylko pieczątka lekarza.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt na awers recepty zawiera zapis "WET" i "WET-KARENCJA", a według § 5 recepta musi odpowiadać wzorowi, stąd nie może zostać wystawiona na kartce papieru. Jeżeli receptę wystawia osoba fizyczna, to wystarczy jej imię i nazwisko oraz adres.