Czy mogę wystawić odpis na Oxodil?

Kierownik zabrania mi wystawiać odpisy na cały wykaz A, ja natomiast uważam, że nie powinnam na te, które w swoim składzie zawierają substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leki zawierające środki odurzające z grupy II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Czy nie mogę wystawić odpisu na Oxodil?

Zasady wystawiania odpisu znajdują w § 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Zgodnie z ich brzmieniem odpis może zostać wystawiony na lek o kategorii dostępności Rp lub Rpz z wyłączeniem substancji należących do wykazu A (bardzo silnie działające), substancji psychotropowych z grup III-P i IV-P oraz środków odurzających z grupy II-N. Reasumując, odpisu na lek Oxodil wystawić nie można.