Czy mogę wydać z refundacją za Ranlosin 0,4 4 op. 120 tabl. s.1x1 Apo-Tamis 0,4 1 op. po 90 tabl. i 1 op. po 30 tabl.?

Zamiany można dokonać w dowolny sposób, także wydając różne wielkości opakowań.