Czy mogę wbić numer PWZ lekarza w miejscu regonu jeśli mam receptę z numerem 98?

Czy mogę wbić numer PWZ lekarza w miejscu regonu jeśli mam receptę z numerem 98? Jest na to jakaś podstawa prawna, że takie dane są przekazane poprawnie?

Przekazanie PWZ lub REGONU zamiast numeru umowy 98 jest jedynym prawidłowym postępowaniem. Przepisy w tym zakresie istnieją od grudnia 2015 r. (nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innych ustaw), kiedy zniesiony został obowiązek podpisywania przez nowych lekarzy umów na wystawianie refundowanych recept, a już istniejące wygasły z dniem 31 grudnia 2016 r. Nowe zasady sprawozdawczości aptek znalazły się w rozporządzaniu z dnia 7 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki do NFZ (http://rx.edu.pl/node/761).