Czy Metformax 500 mg z odpłatnością P wycenić na R czy 30%?

Rp.
Metformax 50mg 30tabl. odpłatność "P"
Moje pytanie jaką pobieramy odpłatność ryczałt czy 30%. Gdzie przy 30% pacjent płaci mniej niż na R

Sytuacja, kiedy lekarz wskazuje na recepcie odpłatność danego leku jako "P" oznacza, że ma on zostać wydany za najniższą odpłatnością w jakiej produkt leczniczy występuje w wykazie leków refundowanych. Najniższa odpłatność nie jest równoznaczna z najniższą dopłatą pacjenta, stąd Metformax należy wycenić na R.