Czy leki robione, receptura po 75 roku z zaznaczonym S, również traktowana jest specjalnie, czy normalnie ryczałtowo?

Pacjentom po 75. roku życia przysługują bezpłatnie leki określone w wykazie będącym częścią listy leków refundowanych. Receptura jest bezpłatna tylko dla pacjentów z uprawnieniem PO, a "seniorzy" muszą wnieść opłatę ryczałtową.