Czy leki m.in. z grupy neuroleptyków wymagają słownego zapisu?

Czy karbamazepine, lamotrygine, kw. walproinowy i topiramat muszą być wypisane słownie?

Nie bo to nie są ani psychotropy, ani środki odurzające. Słownie można zapisać ilość leku, ale zawartość substancji aktywnej nie jest wymagana.