Czy lekarz stażysta, mający ograniczone prawo wykonywania zawodu, może wystawić recepty pro auctore lub pro familia na 100% ceny?

Zgodnie ustawą o zawodzie lekarza nie ma takiej możliwości do momentu ukończenia stażu.