Czy lekarz prowadzący indywidualna praktykę lekarską może wystawić receptę dla rodziny na lek Prolia i otrzymać ją bezpłatnie?

Lek z uprawieniem S oraz adnotacją pro auctore/familia może wystawić tylko lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu. Stąd lekarz aktywnie praktykujący nie ma takiej możliwości. Jednakże nie może być to powód, żeby apteka odmówiła realizacji takiej recepty ze zniżką i należnym pacjentowi uprawnieniem.