Czy lekarz pracujący w szpitalu może wystawić dla siebie receptę pro auctore na blankiecie szpitalnym?

Czy lekarz pracujący w szpitalu może wystawić dla siebie receptę pro auctore na blankiecie szpitalnym? W nagłówku są dane szpitala + kod kreskowy z nr regon szpitala. W miejscu danych pacjenta imię i nazwisko lekarza. Na recepcie zaznaczono pro auctore.

Może, ale adnotacja w tym przypadku nie jest to do końca prawidłowa, ponieważ w tym celu powinien posiadać osobne druki recept. Taka recepta, o ile oczywiście zawiera wszystkie niezbędne dane, podlega realizacji ze zniżką na podstawie § 16 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich [adnotacja pro wpisana w sposób błędny lub niezgodny z rozporządzeniem].