Czy lekarz po ukończeniu 75. roku życia może wystawić sobie receptę z uprawnieniem S?

Lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu może wystawić sobie receptę z adnotacją pro auctore lub pro familiae z uwzględnieniem uprawnienia S.