Czy lekarz dentysta na emeryturze może zapisać sobie na recepcie pro auctore leki na S?

Lekarz dentysta, który zaprzestał wykonywania zawodu może wystawiać recepty z adnotacją pro oraz uprawnieniem S. Wątpliwości może budzić oczywiście fakt nabycia takich uprawnień dopiero na emeryturze. Warto wiedzieć, że ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w art. 3 ust. 1, o ile nie wyszczególniono inaczej, pod nazwą lekarz rozumie także lekarza dentystę. Podobnie ustawa o świadczeniach pod hasłem "lekarz ubezpieczenia zdrowotnego" rozumie lekarza oraz lekarza dentystę.