Czy konieczne jest zaznaczanie przez lekarza (pieczątka, podpis i słownie) przekroczonej dawki leków z wykazu IN,IIP,IIIP i IVP?

W znowelizowanym § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowa w w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje nie ma już informacji, która nakazywałaby słowny zapis, postawienie wykrzyknika oraz czytelnego podpisu i pieczęci w sytuacji przekroczenia maksymalnej dawki jednorazowej lub dobowej w leku gotowym. Kontrola dawek dalej obowiązuje w preparatach recepturowych na mocy § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki leków i wyrobów medycznych. W takiej sytuacji wystarczy jeżeli lekarz dokona czytelnej adnotacji (kółko, pogrubienie czy wykrzyknik, ale bez podpisu i pieczęci), że zapisana ilość surowca ma zostać użyta.